Logo

RPP obcięła stopy procentowe o 25 punktów bazowych

Zgodnie z oczekiwaniami i konsensusem rynkowym Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż po wcześniejszych dość agresywnych obniżkach stóp, to posunięcie jest pierwszym cięciem od trzech miesięcy, co oznacza i tak duże wyhamowanie tempa luzowania polityki monetarnej.Czynniki, które wpłynęły na bardziej konserwatywną postawę Rady to z jednej strony obawy przed inflacyjnymi skutkami słabego złotego, zaś z drugiej symptomy poprawy sytuacji w globalnej gospodarce.Gdyby te ostatnie potwierdziły się w kolejnych danych, na rynkach bazowych (USA, strefa euro, Wielka Brytania) zaczęłoby się spekulować o podwyżkach stóp, co nie pozostałoby bez wpływu na politykę monetarną w Polsce.Z drugiej strony dane z krajowej gospodarki nie pokazały dotychczas przełomu – należy zakładać, że gospodarka pozostanie w stanie stagnacji przynajmniej do końca roku i z tej strony nie będziemy odczuwać presji inflacyjnej.Ponadto efekty inflacyjne słabszej waluty okazują się też być nieco słabsze niż można było oczekiwać. W rezultacie Rada miała miejsce na niewielkie dostosowanie. Oczekujemy też, że do końca roku stopy procentowe zostaną obniżone do poziomu 3 procent w przypadku stopy referencyjnej.Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktu procentowego do poziomu:
  • stopa referencyjna 3,5 procenta w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 5 procent w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 2 procent w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 3,75 procenta w skali rocznej.
Uchwała RPP wchodzi w życie 25 czerwca 2009 r.


2009-06-24 - Przemysław Kwiecień

0

Komentarze do:
RPP obcięła stopy procentowe o 25 punktów bazowych

Podobne artykuły i galerie