Logo

J.W. Construction - deweloper pod ostrzałem UOKiK

Przeprowadzona przez UOKiK w listopadzie rekontrola wykazała, że firma deweloperska J.W. Construction Holding S.A. w dalszym ciągu nie wyeliminowała z obrotu wskazanych wcześniej nieprawidłowości, polegających na stosowaniu niedozwolonych klauzul umownych.

J.W. Construction - deweloper pod ostrzałem UOKiK J.W. Construction - deweloper pod ostrzałem UOKiK

Zdaniem UOKiK, Spółka stosowała w umowach zawieranych z klientami postanowienia ograniczające swoją odpowiedzialność jako profesjonalnego przedsiębiorcy, poprzez zastrzeżenie możliwości zmiany terminu oddania mieszkania bez enumeratywnego wyliczenia sytuacji, w jakich mogło to nastąpić.

J.W. Construction - deweloper pod ostrzałem UOKiK

Ponadto, jak ustalił UOKiK, firma J.W. Construction wprowadzała  wygórowane opłaty, sięgające nawet równowartości 5 proc. ceny transakcji, jakie nabywający lokale konsumenci winni byli wnosić, w razie jednostronnego zerwania umowy.

Za niezastosowanie się do wytycznych kontrolerów, Prezes UOKiK nałożył na dewelopera surową karę finansową w wysokości blisko jednego miliona złotych. J.W. Construction nie zgadza się z decyzją UOKiK i już zapowiedział odwołanie się od wymierzonej kary finansowej do sądu.


2009-11-20 - E. Zumbach

0

Komentarze do:
J.W. Construction - deweloper pod ostrzałem UOKiK

Podobne artykuły i galerie